Wij gaan altijd voor een totaaloplossing, uw rendement is een resultaat

Over ons

We bevinden ons in de grootste energietransitie; van fossiele-, naar groene energie. Centraal hierbij staat de noodzaak om de energie gerelateerde CO2-uitstoot te verminderen en de effecten van de klimaatverandering te beperken.

Ook bij Innozon Energy zijn wij van mening dat hernieuwbare energie waar mogelijk moet worden toegepast, om een duurzame toekomst te creëren; voor het milieu en voor toekomstige generaties. Als duurzame organisatie dragen we hier graag aan bij.

Gedreven door de passie dat het anders moet, met de overtuiging dat het anders kan, en altijd met aandacht voor het behalen van een optimaal economische rendement.

Energie voor ondernemers

Ondernemers beschikken vaak over geschikte oppervlakten voor zonnesystemen op daken van stallen en bedrijfsgebouwen, en op (braakliggend) terrein. Door deze vierkante meters te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie, kan op meerdere vlakken voordeel worden behaald:

  • een kostenverlaging door opwekken van eigen energie;
  • het verkrijgen van aantrekkelijk rendement op de investering;
  • het bijdragen aan het leveren van duurzame energie aan de omgeving.

De kracht van Innozon sluit hier goed op aan en ligt in het creëren van toegevoegde waarde voor milieu èn betrokken partijen. Dit doen wij door onze expertise in te zetten op nieuwe en bestaande zonnesystemen. Onze aandacht en kunde richt zich op zonne-energie systemen vanaf 25 kW (denk circa 100 traditionele panelen). Samen met ondernemers maken we graag het verschil. Of het nu een ontwerpplan betreft (technisch en commercieel) voor een nieuw aan te leggen zonneproject, dan wel een onderzoek, advies en onderhoud voor een operationeel zonnesysteem. Bij Innozon is uw project altijd in goede handen.

Innovatie en kennis

Door onze jarenlange ervaring en bestudering van vele systemen, beschikken wij over een grote hoeveelheid data, die wij inzetten om onze klanten te helpen hun energie efficiëntie in het bedrijf te verbeteren en daarmee hun energiekosten te verlagen. Maar de inzet van onze kennis gaat verder dan het technisch ontwerp en asset management. Onze expertise beslaat het hele pallet aan diensten die nodig zijn bij voor het investeren, exploiteren en onderhouden van een zonne energie systeem. Zo onderhouden wij de contacten met netbeheerders en commerciële stroom-inkopende partijen, dragen wij zorg voor de netwerk aansluiting, subsidie aanvraag en zien wij er op toe dat uw installatie (blijft) voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Oplossing netcongestie

Onze technische kennis en kunde reikt nog verder. Zelfs in geval van netcongestie, heeft Innozon een innovatieve oplossing voorhanden. Netcongestie kan voor langdurige vertraging zorgen in de ontwikkeling en installatie van een zonne energie systeem. Inmiddels hebben de zonnetechnici van Innozon meerdere systemen geïnstalleerd, die ingeval van netcongestie de ondernemer toch de mogelijkheid bieden de voordelen van een eigen zonnesysteem te benutten!