Zonnestroom voor elektrische auto’s

Als garagehouder en autodealer zag de eigenaar van dit garagebedrijf (NRW) de elektriciteitsbehoefte en daarmee ook de kosten bij zijn bedrijf snel stijgen. Door de populariteit van de elektrische auto neemt deze steeds meer toe. 

Hij vroeg Innozon om advies omdat hij zijn garage en showroom van energie wilde voorzien, maar ook om het grote aantal elektrische auto’s op te kunnen laden. Innozon heeft voor deze ondernemer een rendementsanalyse opgesteld, en na bespreking een project gerealiseerd met 100 kwp aan geïnstalleerde zonnepanelen. 

Door de sterke toename van het aantal klanten met elektrische auto’s heeft deze investeerder twee jaar later Innozon nogmaals gevraagd om een zonnestroom systeem te ontwikkelen en installeren op een ander bedrijfspand in zijn beheer. Met het in gebruik nemen van deze installatie à 236 kWp is er een elektrisch tankstation ontstaan waar 6 auto’s tegelijk met zonnestroom kunnen worden opgeladen.