Onderzoek & Advies

Bij een aanvraag naar een nieuw (of bestaand) zonnestroomsysteem is het van belang eerst te onderzoeken wat de klant met het systeem wil bereiken. Wat is het doel?

Het antwoord op deze vraag kan heel verschillend zijn en is belangrijk omdat het de uiteindelijke oplossing,  -uitvoering en investering van het project bepaalt. Bij Innozon gaan we eerst met u in gesprek om deze doelstelling te bepalen.

Om het beoogde doel te bereiken worden vervolgen de technische mogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende aspecten van een zonnestroomsysteem: de beschikbare oppervlakte, netwerkaansluiting en -capaciteit, energiebehoefte, wetgeving, garantietermijnen en natuurlijk de te verwachte opbrengsten.

Aan de hand van de verkregen informatie wordt een adviesrapport opgesteld. Deze rapportage geeft u een raming van de investeringskosten, inzicht in de technische oplossing die wij adviseren en het te verwachte financieel rendement op de investering. De financiële rapportage kan tevens als onderbouwing dienen bij een eventuele financieringsaanvraag. 

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer