Realiseren & Installeren 

Nadat het inkoopproces van alle materialen is afgerond, zal de planning voor installatie met de klant worden afgestemd en vastgelegd. Er wordt altijd gestreefd de installatie in zo’n kort mogelijke periode te realiseren, daarbij rekening houdend met de operationele bedrijfsprocessen. 

Onze monteurs zijn altijd op montagelocatie aanwezig. Tijdens de realisatie wordt door Innozon een eigen monteur voorgesteld als aanspreekpunt.

Er wordt toegezien dat de benodigde veiligheidsmiddelen worden ingezet en dat er wordt gewerkt conform ARBO richtlijnen. Onze monteurs zijn VCA gecertificeerd. 

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer